Kotne funkcije - periodičnost in enotska krožnica
 

Kotne funkcije - periodičnost in enotska krožnica vaja 21


Na štiri decimalna mesta izračunaj , če je:


in velja


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar