Matura 2013, jesenski rok, osnovni nivo fb
 

Kriteriji deljivosti v desetiškem sistemu
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Za vsa naravna števila lahko brez konkretnega deljenja povemo, ali so deljiva s števili 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11. To storimo s pomočjo kriterijev deljivosti.


Deljivost števila z 2Število je deljivo z 2, ko je zadnja števka deljiva z 2 oz. ko je zadnja števka sodo število: 0, 2, 4, 6, 8.Splošno: vsa soda števila so deljiva z 2.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Deljivost števila s 3Število je deljivo s 3, če je vsota števk števila deljiva s 3, tj. vsota števk je večkratnik števila 3.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Deljivost števila s 4Število je deljivo s 4, kadar je število, ki ga tvorita zadnji dve števki, tj. desetice in enice, deljivo s 4 ali enaki 0.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Deljivost števila s 5Število je deljivo s 5, kadar je zadnja števka enaka 0 ali 5.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Deljivost števila s 6Število je deljivo s 6, kadar je deljivo z 2 in 3 hkrati.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Deljivost števila s 7Število je deljivo s 7, če:

  • enice števila pomnožene z 2

    odštejemo od

  • števila, ki ga dobimo, če številu odvzamemo enice

ter je dobljen rezultat enak 0 ali deljiv s 7.Pri večjih številih je lahko postopek zelo dolgotrajen. V kolikor namreč ne vemo ali je razlika deljiva s 7 oziroma je večkratnik števila 7, isti postopek ponovimo še na rezultatu.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Deljivost števila z 8Število je deljivo z 8, kadar je število, ki ga tvorijo zadnje tri števke števila , deljivo z 8.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Deljivost števila z 9Število je deljivo z 9, kadar je vsota števk števila deljiva z 9 oziroma je večkratnik števila 9.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Deljivost števila z 10Število je deljivo z 10, kadar je zadnja števka enaka 0.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Deljivost števila z 11Naj bo število zapisano z nizom števk na naslednji način:
Število je deljivo z 11, če je alternirajoča vsota
enaka 0 ali deljiva z 11.


Alternirajoča vsota je vsota števil, kjer ima vsako naslednje število v vsoti ravno nasproten predznak od prejšnjega števila.Število je deljivo z 11, kadar je alternirajoča vsota števk iz desne proti levi enaka 0 ali deljiva z 11.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Marija Teran