Kriteriji deljivosti
 

Kriteriji deljivosti vaja 5


Med danimi števili:določi tista, ki so deljiva s številom 9.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak