Kriterij deljivosti
 

Kriterij deljivosti vaja 11


Poišči vrednosti za spremenljivko tako, da bo dano številodeljivo s številom 5.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak