Kriteriji deljivosti
 

Kriteriji deljivosti vaja 14


Poišči vrednosti za spremenljivko tako, da bo dano številodeljivo s številom 6.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak