Kriteriji deljivosti
 

Kriteriji deljivosti vaja 15


Poišči vrednosti za spremenljivko tako, da bo dano številodeljivo s številom 9.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak