Kriterij deljivosti
 

Kriterij deljivosti vaja 6


Za dano število
poišči vrednosti za b tako, da bo število deljivo s 3 in ne z 2.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak