Kriteriji deljivosti
 

Kriteriji deljivosti vaja 16


Za dano število
poišči vrednosti za b tako, da bo število deljivo s 3 in ne z 2.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak