Kriterij deljivosti
 

Kriterij deljivosti vaja 29


Dokaži, da sta vrednosti x+y in x-y sodi števili, če imamo podani dve poljubni lihi števili x in y. Kakšen je njun produkt?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak