Kriterij deljivosti
 

Kriterij deljivosti vaja 30


Pokaži, da za poljubno naravno število velja:

da je vrednost izraza
deljiva s številom 4.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak