Kriterij deljivosti
 

Kriterij deljivosti vaja 32


Pokaži, da za poljubno naravno število velja:

da je dani izraz
večkratnik števila 21.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak