Kriteriji deljivosti
 

Kriteriji deljivosti vaja 2


Imamo podano število 4213a. Za katero število a bo dano število deljivo s številom 6?


 

glavni avtor in urednik gradiva: SIMICA izobraževanje in storitve Simona Grantaša s.p.