Kriteriji deljivosti
 

Kriteriji deljivosti vaja 4


Med danimi števili:določi tista, ki so deljiva s številom 2.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak