Kriteriji deljivosti
 

Kriteriji deljivosti vaja 2


Med danimi števili:določi tista, ki so deljiva s številom 3.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak