Sile pri kroženju
 

Sile pri kroženju vaja 1


Katera od spodnjih slik pravilno kaže smer centripetalne sile? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana