Kroženje
 

Kroženje vaja 19


Telo enakomerno kroži tako, da v času 0,1 s opiše središčni kot . Kolikšna je frekvenca kroženja? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana