Sile pri kroženju
 

Sile pri kroženju vaja 3


Ugotovi pravilnost naslednjih trditev:

  • Med enakomernim kroženjem se hitrost telesa spreminja s časom.

  • Frekvenca kroženja je večja pri večjem obhodnem času.

  • Obodna hitrost je sorazmerna z radijem kroženja.

  • Frekvenca kroženja predmeta na ekvatorju Zemlje je večja od frekvence kroženja predmeta, ki je bližji polu.

  • Minutni kazalec na uri kroži z obhodnim časom ene ure.

  • Če je frekvenca nič, to pomeni, da telo na krožnici miruje.

  • Gramofonska plošča se vrti s frekvenco 45 obratov na minuto. Hitrost, s katero drsi gramofonska igla po plošči, je med predvajanjem glasbe stalna.

  • Rezultanta sil, ki delujejo na telo med enakomernim kroženjem, je centripetalna sila.

  • Radialna sila deluje pravokotno na smer hitrosti telesa na krožnici.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana