Enakomerno kroženje
 

Enakomerno kroženje vaja 2


Tekač enakomerno teče po krožni progi z radijem 60 m. Po 20 s opravi zveznica med tekačem in središčem kroženja kot . S kolikšno hitrostjo je tekel? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana