Matura 2007, spomladanski rok, višji nivo
 

Matura 2007, spomladanski rok, višji nivo vaja 1


Krožnica poteka skozi točki in , njeno središče pa leži na premici .


  • Zapišite središče, polmer in enačbo krožnice . Pomagajte si s skico.


  • Poiščite vse točke na krožnici , za katere je ploščina trikotnika enaka .


  • Krožnici naj bo včrtan trapez z osnovnico . Oglišče naj leži v prvem kvadrantu na premici . Zapišite oglišči in ter izračunajte ploščino trapeza .


  • Med vsemi trikotniki, ki so včrtani krožnici in imajo eno stranico , izberite trikotnik z največjo ploščino . Zapišite njegovo oglišče .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh