Stožnice
 

Stožnice vaja 2


Dana je krožnica z enačbo: . Zapiši enačbo koncentrične krožnice, ki poteka skozi točko . Nariši ustrezno sliko.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.