Matura 2019, spomladanski rok, osnovni nivo
 

Matura 2019, spomladanski rok, osnovni nivo vaja 9


Na sliki sta narisani premica p in krožnica k. Premica p poteka skozi točki A in B, premer krožnice k je daljica AB.
  • Zapišite enačbo premice p.

  • Zapišite enačbo krožnice k.

  • Izračunajte vsoto ploščin osenčenih odsekov na sliki. Nalogo rešite brez uporabe računala.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.