Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Krogla je okroglo geometrijsko telo, ki ga omejuje krogelna ploskev - sfera.


Krivo ploskev, ki omejuje kroglo, imenujemo krogelna ploskev, lupina, obla ali sfera.


Sfera ali obla je množica točk v prostoru, ki so za polmer oddaljene od središča krogle.


Polmer krogle je razdalja med središčem krogle in poljubno točko na sferi krogle.


Če kroglo presekamo z ravnino, ki gre skozi središče krogle, dobimo presek glavni krogelni krog, ki razdeli kroglo v dve polkrogli.


Mali krogelni krog pa je osnovna ploskev krogelne kapice.


Del krogle med dvema vzporednima krogelnime krogoma je krogelna plast.KroglaNastanek krogleKrogla je vrtenina, ki lahko nastane pri:

  • vrtenju glavnega krogelnega kroga okoli premera za :


    Vrtenje za


  • vrtenju polkroga okoli premera za .

    Vrtenje polkroga zaPovršina kroglePovršino krogle predstavlja kroglna sfera. Označimo jo s črko P.


Površina krogle je:
kjer je polmer krogle.Prostornina krogleProstornina krogle je velikost prostora, ki ga krogla zavzema. Označimo jo s črko V.


Volumen krogle je:
kjer je polmer krogle.
glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar