Dve krogli iz iste kovine s površinama in pretalimo v eno kroglo. Kolikšen polmer ima nova krogla?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar