Izračunajte površino krogle, katere ploščina glavnega krogelnega kroga meri .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar