Kvader
 

Kvader vaja 10


Izračunaj površino in prostornino šolske gobe dolge 20 cm, široke 10 cm in visoke 5 cm.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Rajko Đudarić