Kvader
 

Kvader vaja 22


Izračunaj dolžino kvadra, širokega in visokega , če je njegova površina .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Rajko Đudarić