Izračunaj površino ter prostornino kvadra z robovi a = 2 cm, b = 4 cm in c = 5 cm.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Matija Kerkoč