Kvader
 

Kvader vaja 27


Kvader in kocka imata enako prostornino 216 kubičnih centimetrov. Izračunaj površino kvadra in kocke, če je dolžina kvadra 12 cm, širina pa 4,5 cm.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Rajko Đudarić