Kvader
 

Kvader vaja 12


Izračunaj diagonalo osnovne ploskve kvadra dolgega 15 cm in širokega 8 cm. Uporabi Pitagorov izrek.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Rajko Đudarić