Kvader
 

Kvader vaja 13


Izračunaj diagonalo osnovne ploskve kvadra dolgega 1,2 dm in širokega 0,09 m. Uporabi Pitagorov izrek.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Rajko Đudarić