Kvader
 

Kvader vaja 15


Izračunaj dolžini označenih diagonal, površino in prostornino kvadra na sliki. Potrebne podatke razberi s slike. 

glavni avtor in urednik gradiva: Rajko Đudarić