Kvader
 

Kvader vaja 19


Kvader je dolg 15 cm, širok 6 cm in visok 8 cm. Izračunaj ploščino označenega preseka kvadra. 

glavni avtor in urednik gradiva: Rajko Đudarić