Kvader
 

Kvader vaja 28


Dan je kvader:
  • Zapiši obrazec, s katerim s pomočjo Pitagorovega izreka izračunamo telesno diagonalo kvadra, in iz njega izrazi diagonalo osnovne ploskve .

  • Zapiši obrazec, s katerim s pomočjo Pitagorovega izreka izračunamo telesno diagonalo kvadra, če uporabimo dolžino a, širino b in višino c in iz njega izrazi širino b kvadra.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Rajko Đudarić