Kvader
 

Kvader vaja 16


Izračunaj dolžine vseh ploskovnih diagonal ter dolžino telesne diagonale kvadra z robovi a = 3 cm, b = 6 cm in c = 5 cm. Rezultat zaokroži na eno decimalno mesto natančno.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Matija Kerkoč