Kvader
 

Kvader vaja 30


Koliko litrov vode potrebujemo, da napolnimo bazen dolg 25 m, širok 18 m in globok 160 cm? Kolikšno maso ima tedaj voda v bazenu? Izračunaj tlak na dnu bazena. 

glavni avtor in urednik gradiva: Rajko Đudarić