Kvader
 

Kvader vaja 26


Kocka in kvader imata enaki prostornini . Obenem je rob kocke enako dolg kot širina kvadra. Izračunaj površino kocke in kvadra, če je dolžina kvadra 12,8 cm. 

glavni avtor in urednik gradiva: Rajko Đudarić