Kvader
 

Kvader vaja 1


Nariši skico kvadra.

  • Zapiši, koliko oglišč ima kvader in razloži, na kakšen način jih označimo.

  • Na skici označi vsa oglišča in značilne robove.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Rajko Đudarić