Kvadrat dvočlenika fb
 

Kvadrat dvočlenika
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Kvadrat števila že poznamo.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poglejmo si, kako pa zgleda kvadrat dvočlenika:


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V nadaljevanju si poglejmo, kako ga izračunamo.


Računanje kvadrata dvočlenikaDo kvadrata dvočlenika pridemo po enakem postopku kot med seboj množimo veččlenike. Dvočlenik kvadriramo tako, da ga množimo samega s seboj.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Pri kvadriranju dvočlenika smo dobili tričlenik. Pri tem smo produkt dveh členov:
preoblikovali v vsoto treh členov:
Postopku preoblikovanja produkta v vsoto pravimo razčlenjevanje.


Iz zgornjega primera lahko razberemo pravilo za izračun kvadrata dvočlenika. V rezultatu vidimo, da za tričlenik velja:

  • Prvi člen tričlenika dobimo tako, da kvadriramo prvi člen začetnega dvočlenika;

  • Drugi (vmesni) člen tričlenika je vsota dveh enakih produktov - produktov prvega in drugega člena dvočlenika;

  • Tretji člen tričlenika dobimo tako, da kvadriramo drugi člen dvočlenika.


Ko izračunamo kvadrat dvočlenika, vedno dobimo tričlenik.Splošna formula za kvadriranje dvočlenikaIzpeljimo splošno formulo za kvadriranje kateregakoli dvočlenika. Kvadrirajmo dvočlenik , pri čemer sta lahko a in b poljubni števili (tudi negativni).


Izračunajmo:Ker sta števili a in b poljubni števili, velja zgornji rezultat splošno, v vsakem primeru. a predstavlja prvi člen dvočlenika, b pa drugi člen. Z besedami lahko oblikujemo pravilo za kvadrat dvočlenika kot:
Oziroma v matematični obliki z obrazcem (formulo) za kvadrat dvočlenika.


Pravilo za izračun kvadrata dvočlenika:
Preoblikovanje produkta členov v vsoto ali razliko členov imenujemo razčlenjevanje.Poglejmo si še en primer, ko je eno od števil negativno.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Če je v dvočleniku eden od členov negativen, potem kot rezultat dobimo tričlenik, ki ima drugi člen negativen.
glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.