Kompleksna števila
 

Kvadratna enačba in kompleksna števila
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Reševanje kvadratnih enačb z negativno vrednostjo determinanteKvadratna enačba ima dve rešitvi, ki ju izračunamo po obrazcu:
pri čemer je D diskriminanta, ki jo izračunamo po obrazcu:
Število in značaj rešitev kvadratne enačbe je odvisen od vrednosti diskriminante D:


  • če je (pozitivna), ima enačba dve različni realni rešitvi


  • če je, ima enačba eno samo dvojno realno rešitev


  • če je (negativna), ima enačba dve kompleksni rešitvi, ki sta vedno konjugirano kompleksni števili.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Korenjenje kompleksnega številaPoglejmo si postopek korenjenja kompleksnega števila na konkretnem primeru:


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič