Kompleksna števila
 

Kompleksna števila vaja 28


Pokažite, da je kompleksno število rešitev enačbe . Zapišite še drugo rešitev te enačbe.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej