Kompleksna števila
 

Kompleksna števila vaja 1


Zapišite kvadratno enačbo, če sta njeni ničli

 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič