Kompleksna števila
 

Kompleksna števila vaja 23


Dana je enačba .


  • Rešite enačbo.

  • Točki, ki v kompleksni ravnini ponazarjata rešitvi enačbe, sta krajišči premera krožnice. Zapišite enačbo krožnice.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič