Kvadratna enačba v množici kompleksnih števil
 

Kvadratna enačba v množici kompleksnih števil vaja 7


Dana je enačba .


  • Rešite enačbo.

  • Točki, ki v kompleksni ravnini ponazarjata rešitvi enačbe, sta krajišči premera krožnice. Zapišite enačbo krožnice.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič