Kompleksna števila
 

Kompleksna števila vaja 26


V enačbi določi realna parametra m in n tako, da bosta rešitvi enačbe imaginarni števili.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič