Kvadratna enačba v množici kompleksnih števil
 

Kvadratna enačba v množici kompleksnih števil vaja 6


V enačbi določi realna parametra m in n tako, da bosta rešitvi enačbe imaginarni števili.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič