Kvadratna enačba
 

Kvadratna enačba vaja 55


Produkt dveh števil je 45, njuna razlika pa 4. Zapišite števili.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič