Kvadratna enačba
 

Kvadratna enačba vaja 46


Za katero realno število m ima enačba le eno rešitev?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič