Kvadratna enačba
 

Kvadratna enačba vaja 60


Za kateri x so x, 3(x + 1) in 3x + 4 stranice pravokotnega trikonika. Kolikšne so stranice?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič