Kvadratna enačba
 

Kvadratna enačba vaja 59


Vsota števca in imenovalca nekega ulomka je 5, vsota tega ulomka, njemu obratnega ulomka in pa 3. Zapišite ulomek.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič