Kvadratna neenačba
 

Kvadratna neenačba vaja 37


Dan je graf funkcije f.

  • Zapišite predpis za funkcijo f.

  • Na isti koordinatni sistem narišite grafa funkcij in .

  • Graf funkcije f premaknite v smeri abscisne osi tako, da bo funkcija g: , katere graf ste dobili, soda. Zapišite število c in predpis za funkcijo g.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič